Bardzo prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań wpłatami na konto stowarzyszenia.
Dla nas ważna jest każda złotówka, bo przybliża nas wszystkich do realizacji celów.

Nr Konta: 48 1020 1026 0000 1302 0299 1594